Bączek kontra kajaki cd.

Komisja Dialogu Społecznego ds. środowiska przyrodniczego poparła stanowisko OTOP, które protestowało przeciwko otwarciu na Szczęśliwicach wypożyczalni kajaków. Projekt „Ochota na kajaki” został wybrany głosami mieszkańców w jednej z edycji Budżetu Partycypacyjnego. Stało się tak dzięki rażącemu naruszeniu procedur administracyjnych przez władze dzielnicy. Ornitolodzy w swoim proteście wskazywali na konieczność zachowania spokoju i ochrony siedliska wielu gatunków ptaków. Szczęśliwice są pod tym względem naprawdę wyjątkowe…

Glinianki są miejscem życia wielu gatunków ptaków wodnych. Tutejsze trzcinowiska są w Warszawie jedynym, parkowym stanowiskiem lęgowym bączka (Ixobrychus minutus), niewielkiego ptaka z rodziny czaplowatych. Gatunek ten jest uznany za zagrożony w skali globalnej (kategoria VU) i wymieniony w I załączniku Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2009/147/WE z dn. 30.11.2009 r. w spr. ochrony dzikiego ptactwa).

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=vwF1qbCW1yU?rel=0]

Na Szczęśliwicach wychowują młode również łyski (Fulica atra), wiosną tego roku umieszczone na Czerwonej Liście Europy przez organizację BirdLife International (raport opublikowała Komisja Europejska). Wśród lęgowych ptaków tutejszych glinianek należy wymienić również trzciniaki, trzcinniczki i kaczki krzyżówki. W okresie wiosennej i jesiennej migracji były tu obserwowane: brodźce piskliwe, gęsi gęgawy, kaczki czernice, głowienki, płaskonosy, perkozy dwuczube i perkozki. Na Szczęśliwicach zjawia się czasem zimorodek (kolejny ptak z Czerwonej Listy). W otaczających zbiorniki trzcinach znajdują schronienie wędrujące remizy, potrzosy i stada szpaków.

Komisja Dialogu Społecznego zwróciła się do burmistrz Łęgiewicz z wnioskiem o usunięcie „z wydatków majątkowych w załączniku dzielnicowym Ochoty zadania inwestycyjnego pn. <<Ochota na kajaki>>”. KDS przypomniała o konieczności ochrony siedlisk zagrożonych gatunków (taki obowiązek nakładają na nas unijne dyrektywy).

Czekamy jeszcze na stosowną decyzję zarządu dzielnicy.

OTOP_bączek

Dodaj komentarz