Bączek kontra kajaki cd.

Komisja Dialogu Społecznego ds. środowiska przyrodniczego poparła stanowisko OTOP, które protestowało przeciwko otwarciu na Szczęśliwicach wypożyczalni kajaków. Projekt „Ochota na kajaki” został wybrany głosami mieszkańców w jednej z edycji Budżetu Partycypacyjnego. Stało się tak dzięki rażącemu naruszeniu procedur administracyjnych przez władze dzielnicy. Ornitolodzy w swoim proteście wskazywali na konieczność zachowania spokoju i ochrony siedliska wielu gatunków ptaków. Szczęśliwice są pod tym względem naprawdę wyjątkowe…

Glinianki są miejscem życia wielu gatunków ptaków wodnych. Tutejsze trzcinowiska są w Warszawie jedynym, parkowym stanowiskiem lęgowym bączka (Ixobrychus minutus), niewielkiego ptaka z rodziny czaplowatych. Gatunek ten jest uznany za zagrożony w skali globalnej (kategoria VU) i wymieniony w I załączniku Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2009/147/WE z dn. 30.11.2009 r. w spr. ochrony dzikiego ptactwa).

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=vwF1qbCW1yU?rel=0]

Na Szczęśliwicach wychowują młode również łyski (Fulica atra), wiosną tego roku umieszczone na

Dodaj komentarz