Żegnaj Antku

Nie żyje Antek Marczewski. Dominikanin, ornitolog, wieloletni pracownik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Całym sercem oddany naszej przyrodzie. Niepowetowana strata dla polskiej ekologii ale i dla nas, wszystkich jego przyjaciół i znajomych. Dobry, jasny człowiek. Mądry. Szeroko uśmiechnięty. Niezmordowany w swojej popularyzatorskiej misji (przecież jeszcze tyle jest do zrobienia!). Miał dar lekkiego pióra, unikał naukowego żargonu […]