Mokradła Szczęśliwickie

W niedzielę miałem przyjemność zabrać głos na konferencji MOKRADŁA A NASZA PRZYSZŁOŚĆ: zacznij działać! organizowanej przez Wydział Biologii UW. Tytuł mojego mikrowykładu brzmiał – „Ptaki Glinianek Szczęśliwickich”. Opowiedziałem o:

– sylwetce parku Szczęśliwickiego  (o tym, że drzewa są tu stosunkowo młode, przeważają gatunki szybkorosnące, ale niezbyt długowieczne)

– gliniankach, pozostałości XIX wiecznych cegielni, pozostających obecnie pod zarządem PZW

– trzcinowiskach, które są miejscem gniazdowania 4 gatunków ptaków: trzcinianka, trzcinniczka, łyski i bączka

– zimowych wizytach mew należących do minimum 3 gatunków

– ścieżce „Ptaki Szczęśliwic”, przy okazji zaprosiłem na spacery, które będą ją promować (najbliższy już w tę sobotę)

DSC08165

Dodaj komentarz