Ptakoliczenie na Szczęśliwicach

Piękna, chociaż podtruta smogiem pogoda, duża frekwencja ludzka i ptasia – tak wyglądało kolejne Ptakoliczenie na Szczęśliwicach. Dwie godziny chodzenia po mrozie i aż 22 gatunki!

Dziękuję wszystkim za udział i wytrwałe pokonywanie oblodzonych pagórków 🙂

Oto lista:

gil 5

modraszka 20

śmieszka ok. 90

mewa siwa 20

wrona siwa 15

gawron 15

kawka 6

sroka 10

łyska 40

krzyżówka 30

pustułka 1

wróbel 30

gołąb miejski 25

kos 2

kwiczoł 8

bogatka 10

mazurek 15

czeczotka 40

sójka 1

dzwoniec 1

krogulec 1

dzięcioł duży 1

czeczotka

fot. Piotr Panek

Dodaj komentarz