Rada Dzielnicy przeciwko rozbudowie CSN Szczęśliwicka

9Jednomyślnie i ponad podziałami: 12 lutego 2015 roku Rada Dzielnicy Ochota podjęła uchwałę, w której sprzeciwiła się planom rozbudowy CSN Szczęsliwice poza teren funkcjonującego ośrodka. Jednocześnie radni zgodzili się, że istniejąca infrastruktura narciarska i jej zaplecze wymagają modernizacji.

Na sesji stawili się mieszkańcy Ochoty, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Dzielnicy, a także pomysłodawcy rozbudowy CSN. Zarządcę ośrodka – SCS Aktywna Warszawa reprezentowała pani dyrektor Renata Popek, która na początek opowiedziała co nieco o ośrodku narciarskim na Szczęsliwicach. Zarysowała plan modernizacji i rozbudowy CSN zgłoszony „z uwagi na wnoszone uwagi i wnioski środowisk użytkowników, narciarzy, snowboardzistów, petycje do pani prezydent”. Dowiedzieliśmy się również, że ośrodek w 2014 roku osiągnął słabszy wynik frekwencyjny niż w 2013. Winę pani dyrektor zwaliła na cieplejszą i mniej śnieżną zimę. (Po co więc rozbudowywać całoroczny ośrodek, skoro frekwencja zależy i tak od pogody w miesiącach zimowych? Wbrew temu co w zeszłym roku mówiła pani Popek, ilość odwiedzających CSN wcale nie rośnie, ale ma kształt szalonej sinusoidy – są lata lepsze i gorsze).

Następnie głos zabrała pani burmistrz Katarzyna Łęgiewicz, która zwróciła uwagę na obawy mieszkańców związane z rozbudową CSN. Swoją (?) opinię wyraziła tak: „zarząd jest przychylny modernizacji górki, ale w istniejących granicach stoku narciarskiego”.

W dalszej kolejności głos zabierali radni, którzy wypowiadali się w imieniu klubów: Łukasz Gawryś (Ochocianie), Łukasz Kwaśniewski (PiS), Małgorzata Rojek (OWS), Lech Barycki (PO), Grażyna Czarnomorska-Stołecka (SLD).

Głos dostała sala (wybór):

– pan Maciej Czerwiński stwierdził, że sesja Rady Dzielnicy w sprawie górki to nieporozumienie. Wyjaśnił, że żadne plany rozbudowy ośrodka nie istnieją, a te którymi chwaliło się m.in. SCS Aktywna Warszawa miały jedynie charakter niezobowiązującej wizualizacji. Podobnych projektów miało powstać 5-6. Na zakończenie dodał, że sam mieszka na Żoliborzu i jest najemcą lokalu na CSN Szczęśliwice (właścicielem szkoły narciarskiej)

(„Niezobowiązująca wizualizacja” tak zachwyciła urzędników Ratusza, że zdobyto finansowanie w wysokości przeszło 8 milionów złotych. 12 listopada podczas konferencji prasowej Hanny Gronkiewicz-Waltz przedstawiono zakres rozbudowy, który pokrywał się z założeniami „niezobowiązującej wizualizacji”. Interesujące, że pan Maciej wydawał się być poinformowany lepiej niż burmistrz dzielnicy, a nawet dyrektor SCS Aktywna Warszawa. Nie bardzo rozumiem dlaczego biznes pana Macieja miałby być rozwijany z naszych pieniędzy).

– pan Tomasz Boguszewicz w tonie lekko ironicznym wyraził zdumienie, że Urząd Miasta tak szybko znalazł pieniądze i podjął się realizacji kosztownej inwestycji wyłącznie w oparciu o jakąś petycję (patrz: wypowiedź pani Popek na otwarcie sesji). Zwrócił uwagę, że taka argumentacja brzmi trochę niepoważnie.

– pani Katarzyna Golik powiedziała, że korzysta z płatnego CSN, ale uważa, że nie ma potrzeby zmieniać istniejącego stanu rzeczy.

– pan Michał Ostrzycki ze stowarzyszenia „Snowpark dla Warszawy” opowiedział o tym, że od dłuższego czasu poszukuje miejsca, które umożliwiłyby bardziej zaawansowany trening warszawskim snowboardzistom. Zwrócił uwagę, że górka nie należy tylko do mieszkańców okolicy, ale do wszystkich Warszawiaków. (Idąc tym tokiem rozumowania już z całą pewnością nie należy do snowboardzistów czy narciarzy). Narzekał też, że z Warszawy długo jedzie się w prawdziwe góry. (Sala zasugerowała, żeby pan Michał wyprowadził się w prawdziwe góry).

– pan Jerzy Mikulski, emerytowany wojskowy z 36. Pułku Piechoty na Okęciu, był jednym z tych, którzy nadawali górce Szczęśliwickiej obecny kształt. Uważa, że to byłoby nie w porządku, gdyby musiał płacić za wejście na górkę z wnukiem.

– pan Michał Borecki zaproponował stworzenie rafy koralowej w Jeziorku Szczęśliwickim – z pewnością pod petycją o jej wybudowanie podpisałoby się wiele tysięcy osób. Zaproponował usunięcie kolejki grawitacyjnej (niezbyt popularnej, co wie każdy mieszkaniec okolicy) i wybudowanie na uzyskanym terenie infrastruktury, która miała wypełznąć za płot CSN. Zwrócił też uwagę, że tworzenie planów, pozyskiwanie finansowania przed konsultacjami to marnotrawstwo czasu i pieniędzy.

– pani Zofia Kowalska poinformowała zebranych, że zebrała (samodzielnie) 180 podpisów przeciwko rozbudowie CSN. Zimą. (Brawa!!!)

– pan Patryk Słowicki zwrócił uwagę nieprzejrzystą procedurę rozpatrywania projektu rozbudowy (działanie w interesie lobby narciarskiego, gotowość do konsultacji dopiero po naciskach społecznych). Zauważył również, że władze powinny myśleć nad zwiększaniem ilości przestrzeni ogólnodostępnej, a nie ją grodzić. Wyraził przypuszczenie, że nawet teraz, zimą, po godzinach pracy, nie ma nikogo na wyciągu. (Nie miał racji, dzięki kamerce internetowej widzieliśmy jedną osobę).

– pan Hubert Trammer przypomniał, że na Radiowie jest śmieciowa górka i mieszkańcy od dawna proszą o jej zagospodarowanie.

– pani Ewelina Boguszewicz zwróciła uwagę, że górka to nie tylko sezon zimowy. Latem na ogólnodostępnym stoku (zagrożonym rozbudową CSN) można spotkać tłumy mieszkańców. (W dyskusji padały m.in. argumenty, że wielu właścicieli wyprowadza tam psy).

– ja powiedziałem o tym, że tereny zielone, to nie są (jak wydaje się wielu urzędnikom) tereny pod inwestycje. Przypomniałem też, że warto byłoby odzyskać górkę dla mieszkańców (na szczyt można się dostać tylko płatnym wyciągiem).

Przewodniczący Rady Dzielnicy Witold Dzięciołowski (PO) zakończył dyskusję słowami:

„Wielogodzinna dyskusja świadczy o tym, że władze dzielnicy, zarząd i rada, przywiązują dużą rolę do zdania mieszkańców”.

Też tak myślimy, doceniamy i dziękujemy.

Mamy nadzieję, że po uchwale Rady Urząd Miasta i Aktywna Warszawa wycofają się z planów rozbudowy CSN Szczęśliwice.

zdjęcie 1

fot. M. Wujek

0 Replies to “Rada Dzielnicy przeciwko rozbudowie CSN Szczęśliwicka”

  1. Tekst stronniczy, źle się czyta. Do kosza razem z autorem :).

    1. Jak się źle czyta, to proszę nie czytać.
      Dopisałem też Wasze wypowiedzi z dyskusji.

Dodaj komentarz