Soczi w Warszawie cz. 7

Zdajecie sobie sprawę, że Górka Szczęśliwicka dalej jest zagrożona durnymi inwestycjami Miasta? Rada Dzielnicy sprzeciwiła się rozbudowie Całorocznego Stoku, ale nikt „z góry” nie odniósł się do uchwały ochockich radnych. To miasto musi się wycofać z planów, uchwała niestety nie ma konsekwencji prawnych.
A ja chciałem tu zaprezentować takie dwa plany:

1. CSN Szczęśliwice. Pełne obłożenie, ludzie duszą się w tłoku. 3 tysiące osobowjazdów na minutę.
2. Ośla łączka (tą część Górki chce wchłonąć ośrodek), użytkowana intensywnie, nawet, kiedy nie ma śniegu. Dzisiaj akurat przez psiarzy.

Dodam jeszcze, że oba zdjęcia powstały ok. godz. 11.00.

psy

Dodaj komentarz