Kopalnie na poleskich bagnach

Każde dziecko wie (decydenci, niestety niekoniecznie), że najpilniejsze wyzwanie przed, którym stoi ludzkość to odchodzenie od paliw kopalnych i konieczność transformacji energetycznej. Tymczasem planowane są w Polsce nowe kopalnie. Aż dwie na Polesiu – jednej z nich, kopalni „Jan Karski” poświęciłem nawet fragment w „Książce o śmieciach”. W tym samym rejonie planowana jest również eksploatacja […]