Gęgawa na Szczęśliwicach

Inwentaryzacja trwa. Każda poranna kontrola parku przynosi ciekawe obserwacje. Podczas pierwszej – słonka, drugiej – droździk, a dziś… dziś przyleciała na gliniankę para gęgaw. Dzikie gęsi to płochliwe i ostrożne ptaki, tymczasem ta dwójka siedziała na wodzie przez ponad godzinę, ignorując biegaczy i psy na brzegu. Dochodzi nam kolejny gatunek do parkowej listy – dobiliśmy do 75! Wymarzliśmy […]